KARELPORT BAKIŞ AÇISI

Düzenlenme Tarihi: 24.05.2011

Karelport'u oluşturma amacımız, ticari hayatınızı daha samimi ve daha şeffaf bir hale getirebilmektir. Bu yapıda bir platform sayesinde çok daha üstün bir iletişim köprüsü ve anlayış seviyesinin elde edileceği inancını taşıyoruz. Karelport, şirketlere paylaşım ve iletişim konusunda daha fazla olanak sağlayarak açıklığı ve şeffaflığı desteklemektedir ve bu hedeflere ulaşma konusunda belli başlı ilkeler Karelport'a kılavuzluk etmektedir. Bu ilkeleri yerine getirme süreci yalnızca hukuk, teknoloji ve değişen sosyal normlar çerçevesinde sınırlandırılmalıdır. Bu nedenle, söz konusu İlkeleri Karelport Hizmeti dahilinde yer alan şirketlere ait hak ve sorumlulukların temeli olarak belirlemekteyiz. Ayrıca önemle belirtmek isteriz ki bugün değişen teknoloji ile alan adları, know-how ve fikri değerler tüzel kişilikler için sermaye olarak getirilebilecek derece de önem ve değer arz etmektedir.

 1. Paylaşım ve İletişim Özgürlüğü
 2. Şirketlerin istedikleri bilgileri, istedikleri iletişim aracıyla ve istedikleri biçimde paylaşma özgürlüğüne sahip olmalı ve taraflardan her ikisinin de rızası bulunduğu müddetçe diledikleri şirketle( çalışanlar veya yetkililer olabilir) çevrimiçi iletişim kurma hakkına sahip olmalıdır.
 3. Know-How ve Mülkiyeti
 4. Bilgiler Şirketlerin kendi mülkiyetinde olmalıdır. Şirketler bilgilerini diledikleri kişilerle paylaşabilme ve diledikleri yere götürebilme özgürlüğüne sahip olmalı ve isterlerse bu bilgileri Karelport Hizmeti'nden kaldırabilmelidir. Hiçbir tüzel kişilik bu bilgilerin sahibi için önem arz ettiğini unutmamalıdır.
 5. Ticari Hayatta Bilgi Sirkülasyonu
 6. Şirketler, başka tüzel kişilikler tarafından kullanımlarına sunulan tüm bilgilere erişebilme özgürlüğüne sahip olmalıdır. Amaç, bu bilgi paylaşımı ve bilgiye erişim sürecini kolaylaştırmak, hızlandırmak ve verimli hale getirecek pratik araçlardan da faydalanabilmektir.
 7. Temel Eşitlik
 8. Tüm üyelerimiz, tedarikçilerimiz, İş ortaklarımız Karelport Hizmeti dahilindeki bilgi ve paylaşım süreçlerine ilişkin temsil ve erişim haklarına sahip olmalıdır. Karelport Hizmeti'nden faydalanan tüm üyelerimiz için geçerli olacak tek bir ilke, eşitliktir. Bir üyemizin haklarının sınırı diğer üyemizin hak ve sınırıdır.
 9. Temel Hizmet
 10. Şirketler şu an itibari ile bir mevcudiyet oluşturmak, başkalarıyla iletişim kurmak ve bu şirketlerle bilgi paylaşmak üzere Karelport'u ücretsiz kullanabilmektedir.
 11. Şeffaf Süreç
 12. Karelport; Tüzel kişiliklerin Ticaret Kanunun temelini oluşturan şeffaflığa kavuşmasını istemektedir. Açıklık ve Şeffaflık ilkeleri doğrultusunda tanıtımını yapmalı, bilgi paylaşımında bulunmalı ve yorum yapabilme iradesine sahip olabilmelidir. Bu ilke çerçevesinde varlığı hakkaniyet ve hak sınırları dahilinde kendini ifade etme eylemini tanımlar. .