TANITIM KURALLARI

Düzenlenme Tarihi: 24.05.2011

 1. GENEL
 2. Bu Tanıtım Kuralları, Üyelik Sözleşmesi ve ilgili diğer tüm Karelport ilkeleriyle birlikte, Karelport üzerinden yapılan her tür çekiliş, yarışma veya benzeri diğer kampanyalara (her biri "promosyon" olarak adlandırılacaktır) ilişkin duyurularınıza veya bu promosyonların idaresine yönelik uyulması gereken kuralları belirler. Bir promosyonun duyurusunu yapmak veya bir promosyonu idare etmek için Karelport'u kullanırsanız, resmi kurallar, kampanya koşulları ve katılım şartları (örneğin, yaş ve vatandaşlık sınırlamaları) ile promosyonun ve promosyon kapsamında sunulan tüm ödüllerin tabi olduğu yönetmeliklere (örneğin, Milli Piyango İdaresi izinleri, kayıt ve gerekli yasal izinlerin alınması) uyum dahil, bu promosyonun meşru biçimde yürütülmesinden siz sorumlu olursunuz. Promosyonlar pek çok yönetmeliğe tabidir ve promosyonunuzun ilgili yasalarla uyumlu olduğundan emin değilseniz, lütfen bir uzmana danışın.
 3. TANIMLAR
  1. "Promosyonun idaresi" ile başvuruların toplanması, çekilişin yapılması, başvuruların değerlendirilmesi ve kazananların bilgilendirilmesi gibi promosyonun herhangi bir unsurunun gerçekleştirilmesini kastediyoruz.
  2. "Duyurular" ile promosyonun Karelport üzerinde, örneğin reklamlarda, bir Sayfada veya bir duvar yazısında tanıtımın veya reklamının yapılmasını ya da promosyona atıfta bulunulmasını kastediyoruz.
  3. "Yarışmalar" ile parasal değeri olan bir ödülün ve beceriye dayalı olarak (bir başka deyişle belirli bir kriter veya kriterlere göre) belirlenen bir kazananın olduğu promosyonları kastediyoruz.
  4. "Çekilişler" ile parasal değerli olan bir ödülün ve şansa dayalı olarak seçilen bir kazananın olduğu promosyonları kastediyoruz.
 4. ŞARTLAR
  1. Tüm Tanıtım ve Promosyon organizasyonlarınız için Karel Site Yönetiminden yazılı onay almak durumundasınız.
  2. Karelport'taki promosyonlar şu an için yalnızca kendi sayfanızda duyurabilirisiniz.
  3. Karelport'taki promosyonlar aşağıdakileri içermelidir:
   • Karelport'un her aday veya katılımcı tarafından tam ibrası.
   • Promosyonun hiçbir şekilde Karelport sponsorluğu, desteği ya da idaresi altında olmadığının ve Karelport ile herhangi bir ilişkisi bulunmadığının tasdiği.
   • Katılımcıların bilgilerini Karelport'a değil, [bilgileri alan taraf veya tarafları açıklayın]verdiğinin açıklaması.
  4. Karelport özelliklerini veya fonksiyonlarını promosyona kayıt veya katılım düzeneği olarak kullanamazsınız. Örneğin, sizin sayfanızı ziyaret etmesi bir promosyona kaydolmasını veya katılmasını sağlayamaz.
  5. Kazananları örneğin, Karelport mesajları, sohbet veya profil ya da grup gönderileriyle Karelport üzerinden duyuramazsınız.
  6. Yukarıdaki 2. Kısımda belirtilen yükümlülüklerinizi yerine getirmek haricinde, bir promosyonla bağlantı olarak Karelport'un adını, ticari markalarını, ticari adlarını, telif haklarını veya diğer bir fikri mülkiyetlerini kullanamazsınız veya promosyonla ilişkili kurallarda veya diğer malzemelerde Karelport'tan bahsedemezsiniz.